3300 HD26F I/O module for Coaxlink Duo PCIe/104 Properties Sheet